If you can't view this e-mail, please click here

   

ពត៌មានពិព័រណ៍CAMWATER’16 ដំណោះស្រាយសម្រាប់ប្រព្រឹត្តកម្មនិងបញ្ហាការផ្គត់ផ្គង់ទឹករបស់លោកអ្នក

   
 
       
    តើអ្នកកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ប្រព្រឹត្តកម្មនិងបញ្ហាការផ្គត់ផ្គង់ទឹករបស់លោកអ្នកមែនទេ?
កម្មវីធីពិព័រណ៍ CAMWATER’16 ដែលផ្តោតទៅលើបច្ចេកវិទ្យា សម្អាតទឹក
និងប្រព្រឹត្តទៅនៅមជ្ឈមណ្ឌលសនិ្នបាតនិងពិព័រណ៏កោះពេជ្រ ចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះ។កម្មវីធីពិព័រណ៍នេះនឹងជាឳកាស​
ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកក្នុងការសែ្វងរកបច្ចេកវិទ្យាចម្រោះសម្អាតទឹកថ្មីៗចុងក្រោយ និងព្រមទាំងអាចជួបជជែកផ្ទាល់ជាមួយអ្នកជំនាញឯកទេសក្នុងវិស័យនេះទៀតផង។

ស្របពេលជាមួយគ្នានិងពិព័រណ៍CAMBUILD’16 , ពិព័រណ៍ខ្នាតអន្ដរជាតិធំបំផុតរបស់កម្ពុជាដែលមានដូចជា
អាគារ,សំណង់,ការរចនាផ្នែកខាងក្នុងក៏ដូចជាមេកានិចនិង​អេឡិចត្រូនិចនោះ,
លោកអ្នកអាចជួបជាមួយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនប្រមាណជា400ដែលមកពី23ប្រទេសខុសៗគ្នាមានដូចជា
ប្រទេសចិន ម៉ាឡេស៊ី​ ឥណ្ឌា តៃវ៉ាន់ ថៃនិងសិង្ហបុរី។ផលិតផលនឹងត្រូវដាក់តាំងបង្ហាញក្នុងកម្មវីធីនេះមានដូចជា
បំពង់ទុយយោ,ម៉ាស៊ីនបូមទឹក,តម្រងទឹក,ឧបករណ៍គ្រប់គ្រង ការពារអនាម័យនិងប្រព្រឹត្តកម្មចម្រោះទឹកស្អាតនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម។
តៀមខ្លួនចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ CAMWATER’16
នាថ្ងៃខាងមុខនេះ។សូមធ្វើការចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានសំបុត្រចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាពត៌មានបង្ហាញពីកម្មវីធីដែលមាននៅក្នុងពិព័រណ៍ CAMWATER’16
camwaterexpo.com/tovisit.

 
     
       
    ..See below some of the SHOW HIGHLIGHTS at CAMWATER’16  
       
   
..EBARA (THAILAND) LIMITED
 
   

Founded in 1912, EBARA Corporation is one of the world's largest manufacturers of fluid transfer machinery. Today as a group, it consists of more than 70 companies in all continents. The huge scale of production and distribution is matched by a constant commitment to research, development and design of new products, and the modern technologies for manufacturing. EBARA products have gained a worldwide reputation for technology and quality. EBARA has production facilities in many countries. Utilizing the latest manufacturing technologies, results in production of consistent high standards and quality.

 
   
..NINGBO KEXING PIPE INDUSTRIAL CO.,LTD
 
   

We are professional  PPR pipe and  fittings, HDPE compression fittings PN16&PN10 and Mould manufacturer.  ISO CE GOST AENOR approved.We have 16 years producing experience.We are looking for the agent for our products in Cambodia.

 
   
..OKM VALVE / SUPERIOR VALVE TECHNOLOGIES
 
   

Superior Valve Technologies Sdn. Bhd. was established in year 2004. We are the main distributor of OKM Valve (M ) Sdn. Bhd. Our main product, OKM Double-Flanged Butterfly Valve (Model 670F) for water works conforms to BS EN593 and is certified by IKRAM QA services at the pressure of 10 bar and 16 bar. We are also the supplier of locally manufactured mild steel cement-lined pipes, ductile iron pipes, valves and fittings for water related industries.

 
   
..TRIDENT INNOVATIONS SDN BHD
 
   

TRIDENT’s vast experience in the combination of WATER TREATMENT CONSULTANCY AND CONSTRUCTION works ensures high quality service via appropriate technology and most economical design without compromising quality of work. We provide WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGIES such as Anaerobic Reactor (UASB, AFB), Aerobic Reactor (AICAR, SBR), Advanced Biological Treatment (BioNET, MBR), and Chemical Treatment (Fenton, EDR).We also specialize in WATER TREATMENT SYSTEMsuch as River / Ground Water Treatment System, DI, UF, RO, MF, and Membrane Filtration System. Besides the treatment system, we also supply WASTEWATER EQUIPMENTSsuch as Powder Dissolving Unit, Screen (Bar/Sieve/Drum), Oil Skimmer, DAF, Filter Press, Belt Press, Screw Pressand etc.

 
   
..LEO CAMBODIA
 
   

Leo Cambodia is a franchised company from Leo Group Co., Ltd (Got Listed in Shenzhen Stock Exchange, Stock Code: 002131), which is dedicated to serve people sincerely for their healthy life. The product plays an important role in many critical fields such as civil water supply, agricultural irrigation, and industrial water treatment etc. LEO products are sold to over 120 countries and regions all over the world, including Europe, North America, Middle and South America, Southeast Asia, Middle East, Africa, Oceania etc. We have already established subsidiaries in U.S. and Italy. 

 
   
..7 River Concrete Co., Ltd
 
   

7 River Concrete Co., Ltd is established in 2013 between Cambodian and Belgian investor. We are the first company in the Kingdom of Cambodia which is expert at manufacturing high quality of Concrete Pipes, Box Culverts, Canal Elements, Manholes, and other concrete related-products, and we are providing satisfied solution to our customers.

 
   
..H&T Technology Pool & Spa Co., Ltd.
 
   

was founded in 2001 in Ho Chi Minh City, Vietnam. Since 2013 we are also present in Cambodia (as H&T Technology Pool & Spa Co., Ltd.).
Our services include:
•  Pool, Spa, Water feature
•  Consulting and design
•  Supply and installation
•  Construction
We provide the tailor-made solution for each project, for every using purpose and special architectural demand, always using the latest technology.
We are working in cooperation with investors, project developers, architects and other contractors on site to ensure that all projects are worked out with the highest quality and value for money.

 
   
..SJSAGANA
 
   

1、产品图片:SJ-50ROXM8(外箱带LED电脑板):
2、产品文字说明:
10/L/H  REVERSE OSMOSIS FILTER SYSTEM WITH LED MICRO CONTROLLER INSIDE STAINESS STEEL BOX WITH COLOR GLASS。
BOOSTER PUMP:MADE IN TAIWAN   WATER TANK:3。2GALLON
R.O.MEMBRANE MADE IN USA 

 
       
 
 
DOWNLOAD
SHOW PREVIEW


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REPLY FORM
Please complete the reply coupon below. Please complete all the require field (  * )
 
I would like to Visit
I would like to exhibit. Please send us a proposal for sqm ( min. 9 sqm )
Name * :
Job title * :
Company * :
Mailing addresss * :
E-mail address * :
Phone no * :
Fax no * :
Mobile no * :
If you have trouble using this REPLY FORM, use Online Version